Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 09. 02.2024.

09.02.2024 u 15:11

U toku su radovi na vezivanju cjevovoda u ulicama Aleja Bosne Srebrene i Oteška, kao i radovi na prebacivanju priključaka u ulicama Isevića sokak i Soukbunar.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 09. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 09. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 09. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 09. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 09. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 09. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 09. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 09. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 09. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 09. 02.2024.

U ulici Panjina kula, radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su prebacili dva priključka a dva priključka su blindovana. U ulici Safeta Zajke izvršena je popravka priključka i izmjena pasa DN 200.

Tokom dana, u ulici Srđana Aleksića izvršena je tlačna proba a radovi na sanaciji loma glavne cijevi izvršeni su u ulici Osik.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže danas su u ulici Bregovi vršili radove na izradi fekalnog priključka. Ugrađeno je tri metra keramičke cijevi DN 150 mm, jedna zavojnica DN 150/45 i jedno sedlo DN 300/150/90.

Radovi na betoniranju poklopca vršeni su u ulici Jusufa Tanovića a postavljanje i varenje poklopaca vršeno je u ulici Kalesijska i na Darivi. Betoniranje prokopa vršeno je u ulici Panjina kula.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su čišćenje i pročepljenje kanala u ulicama Hamdije Čemerlića, Tvornička, Hendekuša, Safeta Zajke, Krka i Dobrinjske bolnice, čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Samira Ćatovića Kobre i Adema Buće a čišćenje kanala i slivnika u ulici Halilovići.

Crpanje septičke jame izvršeno je u ulici Kakrinjski put a crpanje šahta na Sedreniku.