Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 12. 02.2024.

12.02.2024 u 14:57

U toku su radovi na polaganju cjevovoda DN 200 u ulici Džemala Bijedića, te popravke kvarova u ulicama Ferde Hauptmana i Avde Jabučice.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 12. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 12. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 12. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 12. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 12. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 12. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 12. 02.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 12. 02.2024.

U ulicama Panjina kula i Isevića sokak, radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata do sada su prebacili po jedan priključak. U ulici Aleja Bosne Srebrene prebačena su dva priključka, dva su blindovana a izvode se i radovi na izradi dvije veze.

Završeni su radovi na popravci loma glavne vodovodne cijevi u ulici Akifa Šeremeta, kao i popravka priključka u ulici Svrake. Jedna ekipa vrši saniranje iskopa.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže danas su u ulici Panjina kula vršili betoniranje prokopa, nivelisanje poklopaca u ulici Sedrenik a obradu kinete u ulici Hošin brijeg.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Edhema Eke Džumhura, Prve samostalne brigade, te na lokalitetu Ilidža-Baščaršija a čišćenje i pročepljenje kanala u ulicama Drinska, Safeta Zajke i Splitska.

Crpanje septičke jame izvršeno je na lokalitetu Mitrići, Kamenolom i Semizovac a crpanje taložnika u ulici Muhameda efendije Pandže.