Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024.

28.02.2024 u 15:36

U toku su radovi na prebacivanju priključaka i vezivanju cjevovoda u ulicama Aleja Bosne Srebrene i Stara cesta, priprema za tlačnu probu u ulici Srđana Aleksića, kao i radovi na rekonstrukciji priključka u ulici Jovana Bijelića.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 28. 02. 2024.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata su tokom dana u ulici Panjina kula prebacili tri priključka a tri priključka su blindovali.

U ulici Betanija izvršene su popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima na pet lokacija tj. mjesta. U ulici Jukićeva, popravke na glavnim cijevima vršene su na dva mjesta a popravka kvara izvršena je i u ulici Tale Ličanina. Kvar na priključku popravljen je u ulici Višnjik. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže tokom dana su vršili radove na izradi separatnog priključka u ulici Dejzina Bikića a u ulici Krka vršeni su radovi na popravci revizionog okna.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Vogošćanskih odreda, Feriza Merzuka, Spasoja Blagovčanina i Braće Begić a čišćenje kanala i slivnika u ulici Adema Buće.

Pročepljenje kanala izvršeno je u ulicama Hasana Merdžanovića, Djevojačke vode, Armije RBiH, čišćenje kanala u ulici Safeta Zajke, crpanje separatora u ulicama Kasindolskog bataljona, Ive Andrića i Kopišanj a crpanje podruma u ulici Zmaja od Bosne. Nastavljeno je snimanje kanala na lokalitetu IX transferzala.