Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Plan očitanja od 04.03. do 08.03.2024. godine: Molimo korisnike da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima

29.02.2024 u 10:11

Ovlašteni radnici KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo će u periodu od 04.03.- 08.03.2024.godine vršiti očitanje vodomjera na lokalitetima kako slijedi: KOVAČI – VRATNIK - HLADIVODE - FALETIĆI, MIHRIVODE – SEDRENIK – PODHRASTOVI - LOGAVINA, BJELAVE - NAHOREVO- KOBILJA GLAVA - HOTONJ DONJI, SEMIZOVAC - VOGOŠĆA, HOTONJ GORNJI - KOŠEVSKO BRDO - VELEŠIĆI.

Plan očitanja od 04.03. do 08.03.2024. godine: Molimo korisnike da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima

Molimo korisnike na ovim lokalitetima da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima kako bi se moglo blagovremeno izvršiti očitanje.

Detaljniji pregled očitanja po danima:

04.03.2024. godine lokalitet KOVAČI – VRATNIK - HLADIVODE - FALETIĆI (ulice Faletići, Baruthana, Nova Baruthana, Hladivode, Hladivode sokak, Mošćanica, Sarajevskih gazija, Brusulje, Čopinica, Aganovića sokak, Hadžijska ravan, Škaljin sokak, Ablagijin sokak, Višegradska kapija, Obhodža, Crvenica, Čorbadži dede Mustafage, Obhodža lipe, Zmajevac, Streljačka, Rogina, Osmana Nakaša, Sedrenik, Sedrenik čikma, Prvi bataljon Sedrenik, Sedrenik sokak, Ramića banja, Grličića brdo, Alije Nametka, Arapova, Žepa, Fojnička, Požegina, Hadžišabanovića, Mejlijina, Kiseljačka, Hadžijamakova, Vinograd, Piruša, Očaktanum, Hasana Kaimije, Hadži Kajmakova, Prijepoljčeva, Kovači, Džinina, Abdesthana, Ploča, Saburina, Dizdareva, Mustafe Dovadžije, Bakije sokak, Mišćina, Evlije Čelebije, Mlini, Sumbul česma, Nova mahala, Srebrenička, Kreštalica, Strošići, Širokac, Vratnik mejdan, Lubina, Ramića sokak, Heljevac, Hadži Mustafina, Prijeka česma, Donje Čebedžije, Srednja, Nafije Sarajlić, Porčina, Mačkareva, Džanin sokak, Mraovac, Gornje Čebedžije, Čebedžije, Carina, Mali sokak, Poddžebhana, Bećarevo ćoše, Ispod oraha, Mustajbega Ličkog, Ispod grada, Abdulaha efendije Fočaka, Elezova, Mehmedagina, Ispod grada, Dol, Bentbaša, Nevjestina, Pod bedemom, Tabijska, Hendek, Kršilovac, Kalhanski sokak, Bijela česma, Tahčića sokak, Nikolića čikma, Jekovac, Bijela česma, Bijela džamija, Halilbašića, Nadmlini).

05.03.2024. godine lokalitet MIHRIVODE – SEDRENIK – PODHRASTOVI - LOGAVINA ( ulice Safvet bega Bašagića, Ulomljenica, Patke, Kasima ef. Dobrače, Potok, Hasana Kaimije, Sagrdžije, Fadil paše Šerifovića, Hamida Svrze, Pirin brijeg, Halim hodžina, Čadordžina, Hercina, Medrese, Nerkesijina, Alije Nametka, Mihrivode, Ticina, Vrbanjuša, Budakovići, Cvijetina, Logavina, Ispod Budakovića, Vareška, Skendera Kulenovića, Brdovita, Kriva, Ramića banja, Šejh Juje, Sedrenik, Sedrenik mali, 105. brigade, Alberta Fortisa, Idriza Ahmetovića, Kaukčijina, Grdonj, Panjina kula, Nedžada Musića, Branka Galeba, Hamida Beširovića, Šefika Halimanovića, Braće Kadić, Humska, Gornja Breka, Husage Čišića, Breka, Bardakčije, Imamovića, Hadži Lojina, Usorska, Kartal, Hrastovi, Glamočka, Strmac, Himze Polovine, Mandrina, Čadordžina, Braće Eškenazi, Sunulah efendije, Golobrdica, Alije Đerđeleza, Ćemerlina, Glođina, Toromanova, Kečina, Hrgića, Potoklinica, Karpuzova, Adžemovića, Mehmeda Handžića, Ašikovac, Papučina, Mandrina, Behar, Pehlivanuša, Bulbulina, Tijesna, Curak, Sepetarevac, Đemila Krvavca, Abdića, Hadži Hajdareva, Sepetarevac, Midhata Karića Mitke).

06.03.2024. godine lokalitet BJELAVE – NAHOREVO - KOBILJA GLAVA - HOTONJ DONJI (ulice Šejh Mehmedova, Zaima Šarca, Mandžina, Bjelave, Zatikuša, Šekerova, tahmiščina, Dola, Kevrin potok, Envera Čolakovića, Armaganuša, Kovačeva, Pinje Bajraktara, Ludviga Kube, Romana Petrovića, Behaudina Selmanovića, Hadži Bešireva, Derebent, Mehmeda Šakira Kurtčehajića, Provare, Tahtali Sokak, Čekaluša čikma, Hazima Šabanovića, Višnjik, Sumbul Avde, Himzarina, Nusreta Fazlibegovića, Fikreta Ploče, Rušida Prgude, Asafa Serdarevića, Mustafe Busuladžića, Nahorevska, Fadila Jahića Španca, Hamida Beširovića, Aleksandra Puškina, Svetozara Ćorovića, Alapi, Radava, Kromolj, Armije R BiH, Izlazi, Slatina, Šipska, Stara kaldrma, 31. jula, Kobilja glava, Kenana Brkanića, Slatinski put, Suada Hasanovića, Ramiza Gugača, Orahov brijeg, Dejzina Bikića, Zije Dizdarevića, Sulejmana Omerovića Cara, Jabuka, 28. februara, Karavdića sokak, Hotonj donji, Branilaca Hotonja, Mitra Šućura, Branilaca Šipa).

07.03.2024. godine lokalitet SEMIZOVAC - VOGOŠĆA (ulice Nebočaj, Donja Vogošća, Hilme Krke, Stara cesta Semizovac, Stara željeznička cesta, Svrake, Nova cesta, Vranjak, Lug, Nova željeznička cesta, Podgaj, Ljubina, Poturovići, Krivoglavci, Igmanska, Gornja Jošanica, Donja Jošanica, Uglješići, Dreskovača, Braće Planja, Porodice Hasagić, Safeta Krupića, Omladinska, Jošanička, Samira Gradišića, Braće Helać, Braće Kršo, Akifa ef Biserovića, Skendera Kulenovića, Spasoja Blagovčanina, Feriza Merzuka, Vogošćanskih odreda, Branilaca Vijenca, Partizanskog odreda Zvijezda, Rosulje, Remzije Veje, Tome Mendeša, Blagovac, Rašida Bešlije, Ramiza Alića, 24. juni).

08.03.2024. godine lokalitet HOTONJ GORNJI - KOŠEVSKO BRDO - VELEŠIĆI  (ulice Menjak, Ugorsko, Muje Šejte, Barica, Hasana Merdžanovića, Izeta Delića, Dumača, Hotonj gornji, Gornji Velešići, Abdurahmana Muharemije, Ejuba Delalića, Muhidina Čomage, Edina Koromana, Novi rezervoar,  Koševsko brdo, Antuna Hangija, Tepebašina, Hasana Bibera, Muhameda ef. Pandže, Mustafe Behmena, Velešići, Isaka Samokovlije, Ćamila Sijarića, Reisa Fehima Spahe, Reisa Fehima Spahe čikma).