Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 01.04.2024.

01.04.2024 u 09:11

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Jukićeva, Obhodža, Hladivode sokak, spoj ulica Dolina-Magribija i IV viteške brigade, ručno čišćenje slivnika u ulicama Esada Midžića i Ablakovina, čišćenje kanala u ulici Jukićeva a pročepljenje i čišćenje propusta u ulici Safeta Zajke.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Porodice Prašević i Paljevska a crpanje separatora u ulici IV viteške brigade.

Odjeljenje za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže će vršiti radove na izradi separatnog priključka u ulicama Čadordžina i Braće Mulić.