Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024.

01.04.2024 u 15:14

U toku su radovi na izradi priključaka na vodovodnu mrežu u ulicama Ugorsko II na dvije lokacije, Vogošćanskih odreda, Rosulje, Blagovac II na dvije lokacije i Blagovac I na dvije lokacije, kao i radovi na prebacivanju priključaka u ulicama Mitra Šućura i Nahorevska.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 01. 04. 2024.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata su izvršili popravku kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulici Safeta Zajke, u toku su i radovi na polaganju cjevovoda DN 100 u ulici Aleja Bosne Srebrene a jedna ekipa vrši sanaciju trase cjevovoda u Osiku.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže izvode radove na izradi separatnog priključka u ulicama Čadordžina i Braće Mulić.

U ulici Čadordžina ugrađeno je 3 m keramičke cijevi DN 150 mm i jedna zavojnica KZ DN 150/45 mm a u ulici Braće Mulić,  ugrađeno je 3 m KC DN 150 mm i jedno reviziono okno. Radovi se nastavljaju.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Jukićeva, Obhodža, Hladivode sokak, spoj ulica Dolina-Magribija i IV viteške brigade, ručno čišćenje slivnika u ulicama Esada Midžića i Ablakovina, čišćenje kanala u ulici Jukićeva a pročepljenje i čišćenje propusta u ulici Safeta Zajke.

Crpanje septičke jame izvršeno je u ulicama Porodice Prašević i Paljevska a crpanje separatora u ulici IV viteške brigade.