Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024.

02.04.2024 u 15:12

U toku su radovi na izradi priključaka na vodovodnu mrežu u ulici Blagovac II, zatim radovi na prebacivanju priključaka u ulicama Mitra Šućura i Nahorevska, polaganje cjevovoda u ulici Aleja Bosne Srebrene, kao i popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulici Bulevar branilaca Dobrinje.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 02. 04. 2024.

Tokom dana radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata vršili su radove na izradi priključaka u ulicama Mliništa na dva mjesta, Vogošćanskih odreda, Krivoglavci II i Poljine. Jedna ekipa vrši sanaciju trase cjevovoda u Osiku.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže nastavili su radove na izradi separatnog priključka u ulicama Čadordžina i Braće Mulić.

U ulici Čadordžina ugrađeno je 8 metara KC DN 150 mm a u ulici Braće Mulić  4 m KC DN 150 mm.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama IV viteške brigade, Ante Babića, Safeta Hadžića i na spoju ulica Adema Buće - Tuzlanska, čišćenje i pročepljenje kanala u ulicama IV viteške brigade i 126. ilijaške brigade i u Hotonju a čišćenje i pročepljenje propusta u ulici Safeta Zajke.

Crpanje septičke jame izvršeno je u ulicama Paljevska i Briješće polje a snimanje kanala u ulicama Sarač Ismailova i Braće Bešo.