Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 03.04.2024.

03.04.2024 u 08:55

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti čišćenje i pročepljenje kanala i slivnika u ulicama IV viteške brigade i Hamze Čelenke, čišćenje i pročepljenje slivnika u ulici Ćumurija, crpanje i pročepljenje kanala u ulicama Hrasnička cesta i Kundurdžiluk, te čišćenje kanala za potrebe snimanja na lokalitetu Butmir.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Hendekuša, Muhameda efendije Pandže, Plantaža, na lokalitetu Šamin gaj i Tarčin a crpanje i pročepljenje separatora u Istočnom Sarajevu.

Odjeljenje za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže će izvoditi radove na izradi separatnog priključka u ulici Čadordžina, zatim popravku uličnog kanala u ulici Bojnička a u ulici Bistrik zamjenu revizionog okna.