Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 04.04.2024.

03.04.2024 u 15:38

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama
kvarova u ulicama: Hadžijamakova, Kovači, Nafije Sarajlić, Ramića banja, Kečina, Čadordžina,
Bakarevića, Brajkovac, Mitra Šućura, Jarčedoli, Nahorevska, Sulejmana Zolja, Hambina carina,
Alije Nametka, Kriva, Nevjestina, Sarajevskih gazija i naselje Butmir.

Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.