Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 13. 05. 2024.

13.05.2024 u 15:23

U toku su radovi na prebacivanju priključaka u ulici Mitra Šućura, te radovi na saniranju loma glavne vodovodne cijevi u ulicama Nerkeza Smailagića i Humska.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 13. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 13. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 13. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 13. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 13. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 13. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 13. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 13. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 13. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 13. 05. 2024.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su u ulicama Doljanska i 8. marta izvršeno je ispiranje cjevovoda DN 100. U ulici Hekim Oglu Alipaše prebačena su četiri priključka a izmjena hidranta urađena je u u ulici Bulevar Mimara Sinana.

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima izvršene su u ulicama Franje Kluza i Mahmuta Mahmutovića na dva mjesta.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže su izvršili radove na zamjeni dva reviziona okna u ulici Skenderija a jedna ekipa vršila je dosipanje i sanaciju iskopa u ulici Mustafe Behmena.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su čišćenje i pročepljenje slivnika u ulici Zagrebačka i na spoju ulica Kranjčevićeva-Tepebašina, čišćenje podužne rešetke u ulici Trg ZAVNOBiH a crpanje septičke jame u Osiku. Snimanje kanala izvršeno je u ulici Alibega Firdusa.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajeco” na lokalitetu općine Novi Grad izvršeno je čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Šefika Dorića, Rudolfa Rude Tomića i Franca Prešerna.