Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 14. 05. 2024.

14.05.2024 u 15:12

U toku su radovi na prebacivanju priključaka u ulicama Mitra Šućura i Hekim Oglu Alipaše, te radovi na popravkama kvarova u ulicama Put Famosa i Olimpijska.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 14. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 14. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 14. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 14. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 14. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 14. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 14. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 14. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 14. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 14. 05. 2024.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su u ulicama Doljanska i 8. marta izvršili ispiranje cjevovoda DN 100.

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima izvršene su u ulicama Kurta Schorka i Semira Frašte a popravka zapora urađena je u ulici Ante Babića.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže su izvršili radove na zamjeni dva poklopca u ulici Bardakčije a otkopavanje revizionog okna izvršeno je u ulici Magistrala. Na Butilama, u zoni našeg objekta, vršeno je prebacivanje mulja i sanacija deponije.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su crpanje i pročepljenje kanala u ulicama Emira Bogunića Čarlija, Srđana Aleksića, Veliki Ćurčiluk i Maršala Tita, čišćenje podužne rešetke u ulici Trg ZAVNOBiH a crpanje septičke jame na lokalitetu Semizovac i Faletići. Snimanje novopoloženog kanala izvršeno je u ulici Rosulje.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajeco” na lokalitetu općine Novi Grad vrši se čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Prvomajska, Safeta Hadžića, Gradačačka, Trg međunarodnog prijateljstva, Rasima Turkušića, Gatačka, Vrbovska čikma, Cazinska, Harisa Kurtovića, Gandijeva, te na Alipašinom polju.