Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024.

15.05.2024 u 14:53

U toku su radovi na prebacivanju priključaka u ulicama Mitra Šućura i 8.mart, te radovi na popravkama kvarova u ulicama Marka Marulića i Đulagina.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 15. 05. 2024.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su u ulici Hekim Oglu Alipaše položili šest metara cjevovoda DN 100, izvršili izradu veze i tlačnu probu.

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima izvršene su u ulicama Put života, Džemala Bijedića, Aleja lipa i Džamijska, popravke priključaka u ulicama Humska i Mrakuša a ugradnja ventila urađena je u Nahorevskoj ulici.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže su vršili radove na popravci kišnog kanala u ulici Osik a položeno je devet metara hobas cijevi DN 200 i uređeno reviziono okno.

Na lokalitetu Briješće izvršena je izrada deset armirano-betonskih poklopaca a jedna ekipa je vršila obilazak i dosipanje iskopa.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su čišćenje kanala i slivnika u ulici Grbavička, crpanje i pročepljenje kanala u ulici Emira Bogunića Čarlija, čišćenje podužne rešetke u ulici Trg ZAVNOBiH a crpanje septičke jame u ulicama Osik i Plantaže. Snimanje kanala izvršeno je u ulici Osik.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajeco” na lokalitetu općine Novi Grad izvršeno je čišćenje slivnika u ulicama Avde Palića, Harisa Kurtovića i Safeta Hadžića a čišćenje kanala i propusta u ulici Paljevska.