Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 06. 2024.

05.06.2024 u 14:50

U toku su radovi na prebacivanju priključaka u ulici Maršala Tita, kao i radovi na popravci kvara u ulici Remze Ahmetovića.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 06. 2024.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su u ulici Džemala Bijedića položili 14 metara cjevovoda DN 700, u ulici Čadordžina izvršeno je ispiranje cjevovoda, u ulici 8.mart prespajanje priključaka u šahtovima a vezivanje cjevovoda izvršeno je u ulici Karpuzova.

Popravke kvarova na priključcima izvršene su u ulicama Pijačna, Uglješe Uzelca, Mustafe Kamerića i Barice.

U ulici Butilska izvršeno je borovanje pet priključaka i ispiranje cjevovoda. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.  

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže danas vrše radove na izradi separatnih priključaka u ulicama Trg sarajevske olimpijade i Hotonj IV-Mitra Šućura.

Na Trgu sarajevske olimpijade izvršeno je kopanje za separatni priključak i radovi se nastavljaju a na lokaciji Hotonj IV urađena je montaža separatnog priključka.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su pročepljenje kanala u ulicama Žrtava fašizma, Bulevar Meše Selimovića i Vrbanjuša a čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Ante Babića i Ive Andrića.

Crpanje septičke jame izvršeno je u ulicama Remze Ahmetovića i Bačići a snimanje kanala u ulici Butmirska cesta.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajeco” na lokalitetu općine Vogošća vrši se čišćenje kanala i slivnika.