Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 06. 06. 2024.

06.06.2024 u 15:07

U toku su radovi na uvezivanju dijela rekonstruisanog cjevovoda DN 500 u ulici IV Viteške brigade.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 06. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 06. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 06. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 06. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 06. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 06. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 06. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 06. 06. 2024.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su u ulici Karpuzova prebacili četiri priključka a u ulici Butilska prebačena su dva priključka.

Popravke kvarova na priključcima izvršene su u ulicama Gornja mahala i Grdonj a rasjecanje glavne vodovodne cijevi i popravka priključka izvršena je u ulici Kamenolom.   

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže nastavili su radove na izradi separatnih priključaka u ulicama Trg sarajevske olimpijade i Hotonj IV-Mitra Šućura.

Na Trgu sarajevske olimpijade položeno je 13 metara keramičke cijevi, radovi su završeni a  na lokaciji Hotonj IV urađena je montaža dva separatna priključka.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su pročepljenje kanala u ulicama Franje Račkog, Mehmed bega Ljubušaka i Aerodromska, čišćenje i pročepljenje slivnika u ulici Ante Babića a ispitivanje kanala izvršeno je na lokaciji Mejtaš-Čekaluša.

Crpanje septičke jame izvršeno je na lokalitetu Bačići i Jasik a snimanje kanala u ulici Ranovačka.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajeco” na lokalitetu općine Vogošća vrši se čišćenje kanala i slivnika.