Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Plan očitanja od 10. do 14.06.2024. godine: Molimo korisnike da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima

07.06.2024 u 09:09

Ovlašteni radnici KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo od 10.06. do 14.06.2024.godine vršit će očitanje vodomjera na lokalitetima : BOLJAKOV POTOK - BRIJEŠĆE BRDO, SOKOLJE - ZABRĐE, RELJEVO - AHATOVIĆI - DOBROŠEVIĆI-DOGLODI - OTES, ILIDŽA – OTES - LUŽANSKO POLJE - OSIK, GLADNO POLJE –VLAKOVO – OSIK – BJELAŠNICA - IGMAN.

Plan očitanja od 10. do 14.06.2024. godine: Molimo korisnike da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima


FOTO: Ilustracija

Molimo sve korisnike na ovim lokalitetima da osiguraju nesmetan pristup vodomjerima kako bi se moglo blagovremeno izvršiti očitanje.

Detaljniji pregled očitanja po danima:

10.06.2024. godine lokalitet BOLJAKOV POTOK - BRIJEŠĆE BRDO (ulice Remzije Pehlivanovića, Rafaela Gaona, Kasima Hadžića, Saliha Behmena, Dolačka, Esada Midžića, Bratunačka, Bosanskih banova, Dr Irfana Ljubijankića, Hekim Oglu Alipaše, Grada Bobovca, Mustafe Muje Pašića, Smaila Šikala, Derviš Fevzi Mostarca, Derviša Sude Vražalice, Potur Šahidijina, Vitkovac, Ragiba Džinde, Bana Borića, Mahmuta Bušatlije, Hameda Buljubašića, Rifata Burdževića, Hadži Ahmeda Kandelije, Enesa Herića, Orahovačka, Jusufa Juke Gojaka, Goraždanska, Adnana Žunića, Mehmeda Arapčića, Briješće brdo, Izeta Karšića, Vrandučka, Omera Šahića, Safeta Ahmedspahića, Brezanska).

11.06.2024. godine lokalitet SOKOLJE - ZABRĐE (ulice Kralja Stjepana Tomaševića, Mirze Bakarana, Numan paše Ćuprilića, Viteška, Prof.dr. Ramiza Velića, 8. marta, Gazi Mehmed paše Fidahića, Franje Kluza, Ibrahima Pečevije, Humačka ploča, Ibre Ćeske, Nusreta Brkića, Saita Orahovca, Rogatička, Abdulaha Bošnjaka, Porodice Šečić, Porodice Korkut, Alije Prepoljca Cunija, Samira Radovca, Senada Čolića, Osmana Asafa Sokolovića, Zaima Imamovića, Ibrahima Perviza, Porodice Prašević, Rajlovačka cesta, Avde Palića, Enesa Bičića, Atifa Čoke, Porodice Zimić, Braće Brezac, Porodice Bećirbašić, Alije Imamovića, Porodice Babačić, Braće Aruković, Braće Bešo, Sade Hadžića, Braće Fazlić, Mustafe Bajića, Harisa Čampare, Muniba Bajrovića, Ahmeda Rizve, Braće Baljić, Reljevska, Paljevska, Podrinjska, Istočnobosanska, Kobiljak, Brodska).

12.06.2024. godine lokalitet RELJEVO – AHATOVIĆI – DOBROŠEVIĆI – DOGLODI - OTES (ulice Dobroševićka, Tjepovački put, Ramiza Hrvačića, 14. juna, Ahatovićka, Ranovačka, Doljanska, Šehidska, Devet šehida, Pašića put, Mehe Žige, Uglješe Uzelca, Bojnička, Gorana Čišića, Bregovi, Sadžak, Začardak, Zabosnice, Senada Fazlića, Doglodi, Bjelugovička, Butilska, Mihaljevska Skladi, Blatuša, Trešnje, Unska, Luke, Zaulica, 14. septembra, Bare kod Stupa, Fridriha Kacra, Barska, Mliništa, Terovića, Sastavci, Seada Sinanovića, Spomenik, Trg oteškog bataljona, Oteška, Čitlučka, Azići, Mehe Porobića, Tvornička, Jana Doršnera, Krešimira Zelića, Ograde, Lutvije Jukovića Luxa, Nikole Šopa, Joze Penave, Ismeta Alajbegovića Šerbe, Hifzi Bjelevca, Doglodske barice).

13.06.2024. godine lokalitet ILIDŽA – OTES - LUŽANSKO POLJE - OSIK (ulice Pijačna, Ivana Brkića, Cap Anamur, Dragana Kulidžana, Rahima Ćatovića, Franje Vuletića,Vjekoslava Kljajića, Briješćanska,Vitomira Lukića, Bačići, Kurta Schorka, Dragana Kulidžana, Fadila Hadžića, Zaima Topčića, Josipa Slavenskog, Edhema Eke Džubura, Gliše Jankovića, Željeznička, Abdulaha ef. Kantamirije, Tome Međe, Gazi Hasan paše, Prve samostalne brigade, Dr Fuada Muhića, Ibrahima Ljubovića, Rustempašina, Bosanskih gazija, Mustafe Ice Voljevice, 25. novembar, Nasihe Kapidžić, Midhata Hujdur Hujke, 12. mart, Emira Bogunića Čarlija, Ustanička, Butmirska cesta, Harisa Merzića, Dr Mustafe Pintola, Mala aleja, Jahijela Fincija, Samira Čatovića Kobre, Josipa Pančića, Ramiza Jašara, Karima Zaimovića, Vinka Šamarlića, Hamze Čelenke, Blažujski drum, Lužansko polje, Vreoca, Magistrala, Plandište, Tukovi, Rate Dugonjića, Emira Šabanije, Muniba Avdića, Karamušići, Mekote, Mratnjevače).

14.06.2024. godine lokalitet GLADNO POLJE-VLAKOVO- OSIK- BJELAŠNICA- IGMAN (ulice Kakrinjski put, Šamin gaj, Rakovička cesta, Zeleni Ariš, Grabovine, Vidovci, Plantaže, Polje, Stara pruga, Kovačevac, Vlakovo, Rogačići, Nadosjek, Remze Ahmetovića, Blažuj, Hendekuša, Mali kiseljak, Zujevinska, Gaj brdo, Čauš, Drage Filipovića, Mekote, Gornji Osijek, Osječki put, Bratunačka cesta, Osik, Bjelašnica, Igman).