Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 07. 06. 2024.

07.06.2024 u 15:07

U toku su radovi na vezivanju cjevovoda DN 300 u ulici Maršala Tita.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 07. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 07. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 07. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 07. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 07. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 07. 06. 2024.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana vršili su radove na vezivanju cjevovoda i u ulicama Karpuzova i Adžemovića.

U ulici Butilska prebačeno je pet priključaka a u ulici Džemala Bijedića vršeni su pripremni radovi za tlačnu probu i ispiranje cjevovoda.

Popravke kvarova na priključcima izvršene su u ulicama Sedrenik i Nedžada Mušića, rasjecanje glavne cijevi u ulici Zahira Panjete a popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi vršena je u ulici Zahira Panjete na drugom mjestu. Jedna ekipa vršila je sanaciju iskopa.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže nastavili su radove na izradi separatnih priključaka u ulici Hotonj IV-Mitra Šućura. Urađena je montaža dva separatna priključka.

Radovi na izradi spoja nove separatne kanalizacije vršeni su u ulici Ramiza Alića. Urađena je montaža HC DN 300.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su pročepljenje kanala u ulicama Hamdije Kreševljakovića, Antuna Hangija, Franjevačka, Školska i Mala aleja a crpanje septičke jame u ulicama Rakovička cesta i Faletići.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajeco” na lokalitetu općine Vogošća vršit će se čišćenje kanala i slivnika.