Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10. 06. 2024.

10.06.2024 u 14:55

U toku su radovi na vezivanju cjevovoda u ulici Karpuzova, kao i radovi na prebacivanju priključaka u ulici Butilska.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10. 06. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10. 06. 2024.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana vršili su radove na pripremi za tlačnu probu i ispiranje cjevovoda u ulicama Džemala Bijedića i Adžemovića.

Prebacivanje priključaka na provizoriju vršeno je u ulici Čadordžina a popravka priključka u ulici Ablakovina. Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama Potoklinca i Ablakovina a radovi na izmjeni pasa na spoju ulica Baruthana-Škaljin sokak. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže nastavili su radove na izradi separatnih priključaka u ulici Hotonj IV-Mitra Šućura. Urađena je montaža dva separatna priključka.

Radovi na montaži separatnih priključaka vrše se i u ulici Mehmed Šakira Kurtćehajića.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su pročepljenje kanala u ulici Behdžeta Mutevelića a čišćenje i pročepljenje slivnika u ulici Mehmeda Handžića i na Butilama.

Ispitivanje kanala i slivnika vršeno je u ulicama Safeta Hadžića i Kraljice Jelene a crpanje septičke jame na lokalitetu Faletići.