Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024.

05.07.2024 u 15:11

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama Nikole Šopa, Mitrići, Cap Anamur, Toka, Krste Hegedušića i Porodice Ribar.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 05. 07. 2024.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana izvršili su blindovanje priključka u ulici Franjevačka, te osposobljavanje zatvarača u ulici Nikole Šopa i zapora u ulici Banjska.

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima izvršene su u ulicama Dobojska, Pijačna, Banjska, Vrelo Bosne i Hendekuša na dva lokaliteta a popravke priključaka u ulicama Jasike, Terovića, Cap Anamur i Fridriha Adolfa.

Radnici Odjeljenja za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže danas su vršili radove na sanaciji iskopa u ulici Telali a nakon radova na popravci kanalizacionog priključka.

Nastavljeni su radovi na iznalaženju i otkopavanju zatrpanih šahtova u ulici Igmanska, te nivelisanje revizionih okana i postavljanje AB poklopaca na iste. Jedna ekipa angažovana je na obilasku i dosipanju prokopa.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije izvršili su čišćenje i pročepljenje slivnika u ulici Hamdije Kreševljakovića, ispitivanje kanala u ulici Smaila Šikala a sapiranje prokopa u ulicama Kartal donji i Kranjčevićeva. Crpanje septičke jame izvršeno je u ulicama Harisa Čampare i Bačići.

Čišćenje kanala i slivnika u ulici Safeta Zajke i čišćenje i pročepljenje slivnika na Baščaršiji, vršit će se tokom noći u trećoj smjeni.