Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 08.07.2024.

08.07.2024 u 14:21

Ekipe KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo vrijedno rade i ovog julskog ponedjeljka.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 08.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 08.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 08.07.2024.

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana vršila je popravak priključaka u ulici Avde Hodžića, a u toku su radovi na izradi veze u Čadordžinoj ulici, kao i radovi na blindovanju priključka u ulici Trg ZAVNOBiH-a.

Popravljen je kvar na glavnom cjevovodu DN 100 na spoju ulica Trebinjska i Šerifa Loje, te kvar na priključku u ulici Trebinjska.

Izvršena je popravka zatvarača u ulici Želimira Vidovića Kelija, a u ovoj ulici u toku su radovi na još jednom kvaru.

U ulici Majdanska popravljen je priključak, a kvarovi na glavnim cjevovodima u ulicama Braće Mulić i Bulevar Meše Selimovića.

U Novopazarskoj ulici popravljen je kvar na glavnom cjevovodu DN 200, kao i u ulici Mahmuta Bušatlije.

U toku su radovi u ulici Ragiba Džinde.

Ekipe Pogona Kanalizacija vršile su dosipanje prokopa u ulici Bardakčije, a u ulici Telali postavljen je stepenik, te je vršeno i podizanje ploče i uređenje prokopa.

U ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe vršena je izrada spoja separatnog kanala.

Ekipe Odjeljenja za čišćenje kanalizacione mreže i objekata i hitne intervencije vršile su čišćenje kanala i slivnika na Babinom dolu, na Baščaršiji čišćenje i pročepljenje slivnika, a u ulicama Zeleni ariš i Lužansko polje crpanje septičke jame. U Hotonju je vršeno čišćenje kanala.

Tehnička priprema vršila je snimanje kanala u ulici Smaila Šikala.