Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži – 09.07.2024.

09.07.2024 u 14:07

Ekipe KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo još uvijek su na terenu gdje vrše popravak kvarova, vezivanje cjevovoda, čišćenje kanalizacione mreže, te izgradnju nove mreže.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži – 09.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži – 09.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži – 09.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži – 09.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži – 09.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži – 09.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži – 09.07.2024.

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana izvršila je popravak priključka u ulici Paljevska, glavni cjevovod DN 200 u ulici Rajlovac, a u toku su radovi u ulici Rajlovačka cesta.

Radovi su završeni i u ulicama Humačka ploča, Branislava Nušića na dva lokaliteta, te u ulici Oslobodilaca Dobrinje. A ekipa je još na terenu u ulici Braće Bešo.

Radovi još traju i u ulicama Gornji Karta i Rafaela Gaona, a popravljeni su priključci u ulicama Sulje Jahića i Prnjavorska.

Ekipa radi na izradi veze u ulici Čadordžina, a popravlja se i kvar u ulici Ćamila Avdića, dok je glavni cjevovod DN 100 popravljen u ulici Antuna Branka Šimića.

Odjeljenje za čišćenje kanalizacione mreže i objekata i hitne intervencije tokom dana vršilo je čišćenje kanala i slivnika na Babinom dolu, crpanje kanala u Butmiru, a crpanje septičkih jama u ulicama Bistrički put, Šamin gaj, Zeleni ariš, Rakovička cesta i Bačići.

Čišćenje kanala vršeno je u Hotonju, pročepljenje kanala u ulici Igmanska u Vogošći, a na Baščaršiji čišćenje i pročepljenje slivnika. U Vogošći ekipe sapiraju igrališta.

Odjeljenje za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže izvodi radove na izradi separatnog priključka u ulici Vinka Šamarlića, a u ulici Šipska također su završeni radovi. U ulici 24. juni vrši se izrada separatnog priključka.

Ekipe Tehničke pripreme vršila je snimanje kanalizacione mreže.