Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o radovima na kanalizacionoj mreži za dan 10.07.2024.

10.07.2024 u 13:32

Informacija o radovima na kanalizacionoj mreži za dan 10.07.2024.

Odjeljenje za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže tokom dana vrši popravak kanala u ulici Avde Hodžića, a montažu spoja kanala profila DN 300 u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe.

Izrada separatnih priključaka vrši se u ulicama 24.juni i Vinka Šamarlića.

Ekipe tehničke pripreme vrše snimanje kanala.

Odjeljenje za čišćenje kanalizacione mreže i objekata i hitne intervencije vrši čišćenje kanala i slivnika, te pročepljenje slivnika na Babinom dolu, ulici Sulejmana ef. Musića, a crpanje septičkih jama u ulicama Bratunačka cesta, Osik i Paljevska.
U trećoj smjeni ekipe će raditi na čišćenju i pročepeljenju slivnika u ulicama Merhemića trg, Trebinjska i na Baščaršiji.