Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10.07.2024.

10.07.2024 u 14:14

Uprkos visokim temperaturama ekipe KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo vrijedno rade kako bi se izvršile popravke, te projekti realizirali u rokovima.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10.07.2024. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži - 10.07.2024.

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana između ostalog radila je na rekonstrukciji priključka u ulici Stara cesta, a na drugom lokalitetu u istoj ulici vrši se popravak na glavnom cjevovodu.

Izrada veze vrši se u ulici Sedrenik, a u toku sui radovi u ulici Čadordžina.

Popravljeni su priključci u ulici Orhaov brijeg, a radovi su još u toku u istoj ulici.

Vršeni su i radovi u ulicama Ugorsko III i Gornja Jošanica, a glavni cjevovod popravljen je u ulici Rosulje VII.

Radovi su u toku i u ulici Stara cesta – Nebočaj, apopravljen je još jedan kvar u istoj ulici i to kvar na glavnom cjevovodu DN 150.

Odjeljenje za opravke, rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže tokom dana vršilo je radove na izgradnji seoparatnog priključka u ulici Vinka Šamarlića, a u ulici Avde Hodžića popravak uličnog kanala.

U ulici 24. juni vršena je izrada separatnog priključka te je zamijenjeno 18 metara cijevi DN 200.

U ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe urađena je montaža spoja na novoprojektovanu kanalizacionu mrežu. Ugrađeno je 12 metara cijevi DN 300.

Tehnička priprema vršila je snimanje kanala u ulicama Kodžina i Avde Hodžića.

Odjeljenje za čišćenje kanalizacione mreže i objekata i hitne intervencije vršilo je čišćenje kanala i slivnika, te pročepljenje slivnika na Babinom dolu i ulici ulici Sulejmana ef. Musića, a crpanje septičkih jama u ulicama Bratunačka cesta, Osik i Paljevska.

U trećoj smjeni ekipe će raditi na čišćenju i pročepeljenju slivnika u ulicama Merhemića trg, Trebinjska i na Baščaršiji.