AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.08.2022 u 08:44

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 05. 08. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Nike Kolumbića i Vlakovo a radovi na ispitivanju kanala vršit će se u ulicama Ćumurija, Šenoina, Obala Kulina bana i Mula Mustafe Bašeskije. Čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Ložionička i Braće Kršo. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Safeta Zajke i na lokalitetu Faletići a crpanje separatora u ulici Hadžiabdinica. U sklopu akcije čišćenja lokaliteta Općine Ilijaš, planirano je čišćenje kanala i slivnika na lokalitetu Bijambare.