AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 28.09.2022 u 14:49

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije: ČIŠĆENJE KANALA I SLIVNIKA

Radnici ovog odjeljenja danas vrše radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika, na najavljenim lokalitetima.

 

Pročepljenje i čišćenje kanala vršeno je u ulicama Džemala Bijedića, Širokac, Franca Lehara i Ferhadija, te na lokalitetu Lukavica.

Čišćenje i pročepljenje slivnika vršeno je u ulicama Safeta Hadžića i Zmaja od Bosne a ručno čišćenje slivnika u ulicama Turbe i Sarač Ismailova.

 

Fotografije su sa lokaliteta Širokac, gdje se vršilo i crpanje vode iz šahta, ulica Džemala Bijedića, gdje je vršeno pročepljenje kanala i crpanje vode iz podruma, te ulica Turbe, gdje je izvršeno čišćenje podužne rešetke.