AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 28.09.2022 u 15:48

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas su vršili popravke kvarova na vodovodnoj mreži na slijedećim lokalitetima:

 

Radovi na popravci kvara na priključku vršeni su u ulicama: Zmaja od Bosne, Prnjavorska, Luke, Pijačna, Mandrina a u ulicama Brezanska i Grbavička, radovi su u toku. Radovi na rekonstrukciji priključka vršeni su u ulici Huremuša.

 

U ulici Ludviga Kube, vrše se radovi na prebacivanju priključaka, tokom dana prebačena su dva priključka a jedan je blindovan. U ulici Ramića banja prebačeno je šest priključaka.

Popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi vršena je u ulicama Briješće brdo, Pijačna i Humska u kojoj je osposobljen i ulični ventil .

 

Dežurna ekipa upravo je završila radove na popravci priključne cijevi u ulici Dobrinjska, te nastavila radove na popravci kvara kod RTV-a . Sinoć su, u ulici Nahorevska izvršili popravku kvara na dva mjesta, na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 100 mm.