AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 01.12.2022 u 15:45

Popravke kvarova na vodovodnoj mreži

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama Drage Filipovića, Hrgića, Stara cesta i Braće Kovačević.

 

U ulici Ramiza Salčina vršeni su radovi na ispiranju cjevovoda i sanaciji iskopa a u ulici Alipašina vrše se radovi na polaganju cjevovoda DN 100.

Prebacivanje priključaka i ispiranje cjevovoda vršeno je u ulici Donji Hotonj a tokom dana prebačena su tri priključka.  

 

Radovi na popravci priključka vršeni su u ulici Kurta Schorka a na lokalitetu Bjelašnica-Babin do vršeni su radovi na popravci kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 100, te isključenje potrošača. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.