AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 02.12.2022 u 15:41

Popravke kvarova na vodovodnoj mreži

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama Hladivode, Koševo i Hendekuša.

 

U ulici Alipašina položeno je 24 metra cijevi DN 100 a u ulici Ramiza Salčina vršeni su radovi na ispiranju cjevovoda i sanaciji iskopa. Radovi na popravci priključka vršeni su u ulicama Doglodske barice i Stara cesta a popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 600 u ulici Azize Šaćirbegović i u ulici Cicin han. U ulici Brezanska popravljen je ulični ventil. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.